Vážení členové družstva,

dovolte, abychom Vás tímto informovali, že v tomto roce budou probíhat volby na funkci delegáta bytového družstva DRUŽBA. Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem družstva, kde členové družstva uplatňují své právo řídit a kontrolovat záležitosti družstva a jeho orgánů. Představenstvo družstva tímto dává možnost všem svým členům - nájemcům družstevních bytů (nikoliv členům družstva, kteří májí již byt převeden do osobního vlastnictví) kandidovat na funkci delegáta, případně navrhnout svého kandidáta, pokud s kandidaturou bude souhlasit a bude splňovat podmínky pro výkon funkce člena orgánu družstva dle Stanov Bytového družstva DRUŽBA. V případě, že máte zájem podílet se na družstevních záležitostech a kandidovat, obraťte se na obvodového správce pana Mikoláše Kováře, který Vám podá bližší informace. tel.: 775 914 301 e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bc. Petr Vaněček, v. r. Ředitel správy družstva

Vážení členové družstva,

vzhledem ke končícímu pětiletému funkčnímu období členů představenstva a kontrolní komise Bytového družstva DRUŽBA se na shromáždění delegátů svolaném na den 30. 11. 2021 uskuteční volby do obou orgánů.

Kandidátem do představenstva / kontrolní komise může být člen družstva, jenž splňuje podmínky uvedené ve Stanovách družstva Čl. 54 a Čl. 58. Navrhnout kandidáta může každý člen družstva. Představenstvo by uvítalo váš návrh vycházející ze zkušeností s navrhovaným kandidátem.

Návrh kandidáta je nutno podat na přiloženém formuláři s vyplněnou přílohou „Čestné prohlášení“. Oba formuláře jsou k dispozici na stránkách BD v sekci „Co si od nás můžete stáhnout“. Návrh kandidátů i přílohu „Čestné prohlášení kandidáta“ je nutné doručit osobně do podatelny BD DRUŽBA nebo zaslat poštou na adresu BD DRUŽBA, Dobrovského 869/15, 400 03 Ústí nad Labem. Uzávěrka návrhů kandidátů je 31. 10. 2021. Po tomto termínu nebudou žádné návrhy do kandidátky připravované k předložení shromáždění delegátů zahrnuty.

Za představenstvo, Ing. Martin Kolář - předseda představenstva

Na naší elektronické Informační desce naleznete usnesení ze SD ze dne 23.6.2021, které se konalo formou PER ROLLAM.

Další číslo našeho časopisu Družstevník je Vám k dispozici zde.

V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území ČR a s tím souvisejícími mimořádnými opatřeními nebylo možno uskutečnit shromáždění delegátů standardním způsobem s osobní účastí. Představenstvo BD DRUŽBA na svém zasedání dne 10. května 2021 schválilo v souladu s § 19 zákona č. 191/2020 Sb. konání shromáždění delegátů mimo zasedání v písemné formě "per rollam". Rovněž schválilo podmínky rozhodování mimo zasedání. V příloze zveřejňujeme Informaci a výzvu k rozhodnutí delegátů „per rollam“.

Další číslo našeho časopisu Družstevník je Vám k dispozici zde.

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.