Společenství vlastníků Vás zavazuje, ale nemusí svazovat. Přenechte starosti se správou na nás.

Správu Vašeho objektu obstarají tři vzájemně propojené úseky:

Ekonomický úsek

 • transparentní podvojné účetnictví plně v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb.
 • měsíční a roční účetní závěrky
 • mzdová a personální agenda statutárních orgánů a ostatních zaměstnanců
 • přehledná evidence předpisů a plateb u jednotlivých vlastníků
 • vyúčtování služeb spojených s užíváním jednotek
 • roční zpráva o hospodaření a rozpočet na další období

Technický úsek

 • evidence všech revizí a pravidelných prohlídek
 • evidence stavu objektu a jeho elektronické karty (pasportizace)
 • zajištění drobných oprav a údržby
 • výběrová řízení
 • plán oprav

Právní úsek

 • bytová evidence (seznam vlastníků a uživatelů)
 • pravidelný měsíční přehled případných neplatičů
 • měsíční a čtvrtletní upomínky
 • příprava podkladů pro soudní, nebo mimosoudní vypořádání
 • zajištění zápisů změn do rejstříku a sbírky listin
 • právní a poradenská činnost (stanovy, smlouvy, dohody atp.)

Nad rámec těchto běžných služeb spojených se správou nemovitostí Vám dále umožníme:

 • 24 hodinový havarijní servis (v rámci Smlouvy s naší společností DELMAX)
 • dálkový přístup do systému (přes internet uvidíte seznam členů, salda uživatelů, výkazy, bankovní výpisy atd.)
 • maximálně výhodné pojištění Vaší nemovitosti v naší rámcové smlouvě
 • zajistíme SIPO, možnost úhrady předpisů formou poukázek od České pošty
 • příprava shromáždění od pozvánky až po zápis

napište si o nabídku šitou namíru Vašeho domu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo volejte Petr Štorch tel.: 774434481