Vážení členové družstva,

jako správce, vlastník a spoluvlastník bytových domů nemůžeme nevnímat, co se děje na trhu s energiemi, konkrétně s cenami plynu a elektřiny.

Dovolte mi, abych vás v souvislosti se zvyšováním cen energií informoval o cenové situaci jednotlivých komodit v roce 2022.

PLYN Není bytový dům našeho družstva, kde by se primárně využíval zemní plyn jako stěžejní médium pro vytápění a ohřev studené vody na teplou. Tudíž navýšení ceny plynu se projeví u každé domácnosti individuálně, a to v souvislosti s osobní spotřebou v dané domácnosti.

ELEKTRICKÁ ENERGIE Náklady na elektřinu pro společné prostory bytových domů BD DRUŽBA (výtah, osvětlení, apod.) jsou v současné době kryté uzavřenou smlouvou s dodavatelem ČEZ ESCO, a.s. a cena za MWh je fixovaná do 31. 12. 2022. Tudíž pro rok 2022 nedojde ke zdražení elektrické energie.

TEPLO, TEPLÁ VODA Ceny pro daný rok jsou jasně jednotlivými dodavateli (THMÚ, s.r.o., ENERGY Ústí nad Labem, s.r.o., ČEZ Teplárenská, a.s.) dány na přelomu kalendářního roku s platností na celý rok – tedy od 1. 1. do 31.12. Ceny za Gj dodávaného média na rok 2022 největšího dodavatele Tepelného hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. byly již valnou hromadou této společnosti schváleny. Víme tedy, že cena za dodávku tepla pro vytápění a cena tepla pro ohřev vody se zvýší o 10 %.

STUDENÁ VODA Cena za m3 studené vody, je obdobně jako u tepla a teplé vody, stanovena s platností na celý rok – tedy od 1. 1. do 31.12. Cena za m3 studené vody (vodné i stočné) na rok 2022 byla dodavatelem společností Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. také již stanovena. Víme tedy, že cena za dodávku a odvod odpadních vod se zvýší o 8 %. Toto navýšení se ovšem dotkne i vody teplé, pro kterou je dodávka studené vody nutná. Cena teplé vody je složena z ceny za Gj nutný na ohřev a právě z ceny za dodávku vody studené.

Bytové družstvo dodrží stejný systém promítnutí zvýšených cen tepla, teplé vody a studené vody do zálohových plateb za jednotlivé prostory/byty jako v minulosti. Tzn., že v souladu s výsledkem vyúčtování za poslední zúčtovací období a v souladu s aktuálními cenami dodávaných médií upraví zálohové platby s platností od 1. 7. 2022.

Nicméně pokud si chcete již nyní, s ohledem na výše uvedenou informaci o navýšení cen, navýšit zálohy za služby, tak samozřejmě tuto možnost máte a dostavte se v úřední dny na správu družstva.

Děkuji

S pozdravem Vaněček Petr, ředitel správy družstva

Vážení, dovolujeme si Vás informovat o mimořádném výpadku dodávky tepla a teplé vody v celé oblasti Střekova. Dle informací THMÚ (www.thmu.cz) bude předpokládaný výpadek trvat do 15.12.2021 do 12:00 hodin. 

Na naší elektronické Informační desce naleznete usnesení ze SD ze dne 30.11.2021.

Další číslo našeho časopisu Družstevník je Vám k dispozici zde.

Vážení členové družstva,

dovolte, abychom Vás tímto informovali, že v tomto roce budou probíhat volby na funkci delegáta bytového družstva DRUŽBA. Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem družstva, kde členové družstva uplatňují své právo řídit a kontrolovat záležitosti družstva a jeho orgánů. Představenstvo družstva tímto dává možnost všem svým členům - nájemcům družstevních bytů (nikoliv členům družstva, kteří májí již byt převeden do osobního vlastnictví) kandidovat na funkci delegáta, případně navrhnout svého kandidáta, pokud s kandidaturou bude souhlasit a bude splňovat podmínky pro výkon funkce člena orgánu družstva dle Stanov Bytového družstva DRUŽBA. V případě, že máte zájem podílet se na družstevních záležitostech a kandidovat, obraťte se na obvodového správce pana Mikoláše Kováře, který Vám podá bližší informace. tel.: 775 914 301 e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bc. Petr Vaněček, v. r. Ředitel správy družstva

Vážení členové družstva,

vzhledem ke končícímu pětiletému funkčnímu období členů představenstva a kontrolní komise Bytového družstva DRUŽBA se na shromáždění delegátů svolaném na den 30. 11. 2021 uskuteční volby do obou orgánů.

Kandidátem do představenstva / kontrolní komise může být člen družstva, jenž splňuje podmínky uvedené ve Stanovách družstva Čl. 54 a Čl. 58. Navrhnout kandidáta může každý člen družstva. Představenstvo by uvítalo váš návrh vycházející ze zkušeností s navrhovaným kandidátem.

Návrh kandidáta je nutno podat na přiloženém formuláři s vyplněnou přílohou „Čestné prohlášení“. Oba formuláře jsou k dispozici na stránkách BD v sekci „Co si od nás můžete stáhnout“. Návrh kandidátů i přílohu „Čestné prohlášení kandidáta“ je nutné doručit osobně do podatelny BD DRUŽBA nebo zaslat poštou na adresu BD DRUŽBA, Dobrovského 869/15, 400 03 Ústí nad Labem. Uzávěrka návrhů kandidátů je 31. 10. 2021. Po tomto termínu nebudou žádné návrhy do kandidátky připravované k předložení shromáždění delegátů zahrnuty.

Za představenstvo, Ing. Martin Kolář - předseda představenstva

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.