Vážení uživatelé bytů,

dovolte mi, abych vás informoval, že začalo docházet k výplatě přeplatků z vyúčtování vašich zálohových plateb na služby. Ti z vás, co máte výplatu přes poštovní poukázku B, tak je nyní v rukách České pošty, jak rychle poukázky zpracuje a rozdistribuje k vám. Předpokládáme, že v příštím týdnu, tedy od 12. 6. 2023.

Petr Vaněček ředitel správy družstva

oznamujeme, že v úterý 20. 6. 2023 v 16.00 hodin. se uskuteční shromáždění delegátů (SD) našeho bytového družstva v Domě techniky v Ústí nad Labem, Veleslavínova 14. Pozvánku naleznete zde.

Další číslo našeho časopisu Družstevník je Vám k dispozici zde.

INFORMACE PRO ČLENY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DRUŽBA

Vážení členové družstva,
dovolte, abychom vás tímto informovali, že na shromáždění delegátů, které se bude konat 20. června 2023, budou probíhat dovolby dvou náhradních členů představenstva a dvou náhradních členů kontrolní komise Bytového družstva DRUŽBA.
Představenstvo je statutární a výkonný orgán, který řídí a rozhoduje o všech záležitostech družstva.
Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva, tj. volených orgánů, organizačních jednotek, členů družstva a správy družstva.
Kandidátem do představenstva / kontrolní komise může být člen družstva, jenž splňuje podmínky uvedené ve Stanovách družstva Čl. 54 a Čl. 58.
Představenstvo družstva tímto dává možnost všem členům družstva kandidovat na výše uvedené funkce, případně můžete také navrhnout kandidáta, pokud s kandidaturou bude souhlasit a bude splňovat podmínky pro výkon funkce člena orgánu družstva.
Návrh kandidáta je nutno podat na příslušném formuláři společně s vyplněnou přílohou „Čestné prohlášení“. Oba dokumenty jsou k dispozici na stránkách družstva v sekci „Co si od nás můžete stáhnout“. Návrh kandidátů i přílohu „Čestné prohlášení kandidáta“ je nutné doručit osobně do podatelny družstva nebo zaslat poštou na adresu Bytové družstvo DRUŽBA, Dobrovského 869/15, 400 03 Ústí nad Labem. Uzávěrka návrhů kandidátů je 31. května 2023.

 Za představenstvo Bytového družstva DRUŽBA

Ing. Martin Kolář v. r., předseda představenstva

Dobrý den,

dovolte mi, abych vás informoval, že v těchto dnech dochází k distribuci výsledků vyúčtování skutečné výše nákladů a záloh za služby příjemcům služeb za rok 2022.

Rozhodnutím ředitele a po konzultaci s právními zástupci bude Vyúčtování služeb za rok 2022 distribuováno jako minulý rok, tedy takto:

a) Přeplatky budou zasílány obyčejnou listovní zásilkou

b) Nedoplatky budou zasílány doporučeně do vlastních rukou

Ti uživatelé, kteří mají zřízenou datovou schránku či autorizovaný email, obdrží Vyúčtování touto cestou.

S pozdravem

Petr Vaněček, ředitel správy družstva

Další číslo našeho časopisu Družstevník je Vám k dispozici zde.

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.