Dobrý den,

v souvislosti s distribucí výsledků vyúčtování skutečné výše nákladů a záloh za služby příjemcům služeb za rok 2020 se množí dotazy, proč již nejsou vypláceny přeplatky?

yúčtování zálohových plateb na služby se řídí zákonem č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytu a nebytových prostor v domě s byty a také Směrnicí družstva, která je s tímto zákonem v naprostém souladu. Proto platí stejná pravidla pro nájemce – členy družstva, tak vlastníky bytu (členy i nečleny družstva). Lhůtu pro zaslání Vyúčtování stanoví §7 zmíněného zákona na 4 měsíce od skončení zúčtovacího období, tj. do 30. 4. 2021. Termín výplaty přeplatku stanoví stejný paragraf a to na dobu 4 měsíců od data doručení vyúčtování, tj. v extrémním případě do 30. 8.

Důležitý je den, kdy je vyúčtování doručeno. Od tohoto data začíná běžet reklamační lhůta, která je 30 dní od data doručení. Během této lhůty může vlastník jednotky uplatnit námitky vůči vyúčtování. Zároveň se během této lhůty nevyplácí přeplatky, protože pokud by někdo uplatnil námitku, která by byla shledána jako oprávněná, muselo by se přepočítat vyúčtování i ostatním uživatelům. Pak by tedy byly přeplatky jiné.

Stanovy družstva říkají, že přeplatky z Vyúčtování jsou splatné do 25. 6. daného roku. Předpokládáme, že k výplatě přeplatků z vyúčtování dojde v týdnu od 14. 6. 2021. Tento termín platí i pro vlastníky.

Pokud si chcete nechat převést přeplatek na účet do banky, tak musíte tento svůj záměr sdělit družstvu včas a takovým způsobem, ze kterého bude patrné a zjevné:

a. na jaký účet si přejete přeplatek zaslat - číslo účtu napsané písemně a Vaším podpisem stvrzené

b. že o to žádá osoba oprávněná (osobní návštěva s průkazem totožnosti, nebo úředně ověřený podpis např. za 30 Kč na přepážce České pošty/Czech Point)

K tomuto účelu má družstvo formulář, který ze systému vygeneruje pracovnice na oddělení nájmu, popř. na OBS. Takto podaná žádost je pak platná do odvolání, popř. je zrušena podáním nové žádosti s jiným číslem účtu. Ze strany družstva tedy nelze reagovat na telefonické, emailové (pokud nemáte zřízenou službu „autorizovaný email“) či poštou zaslané požadavky (pokud není podpis ověřen/legalizován). Vše samozřejmě s ohledem na ochranu Vašich peněz, což každý hospodář samozřejmě pochopí a schvaluje.

S pozdravem, Petr Vaněček - ředitel správy družstva

Vážení členové družstva a klienti,

oznamujeme vám, že dochází k otevření správy našeho bytového družstva. S platností od 12. dubna 2021 zavádíme zpět úřední dny v obvyklých hodinách. Otevřeny budou i pokladny. Platit však budou přísná bezpečnostní opatření. Vyžadováno je používání ochranných pomůcek, dezinfikování rukou a udržování bezpečného rozestupu minimálně dva metry.

Petr Vaněček, ředitel správy družstva

Další číslo našeho časopisu Družstevník je Vám k dispozici zde.

Další číslo našeho časopisu Družstevník je Vám k dispozici zde.

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s covid-19 a zákazu shromažďování nebylo možno uskutečnit každoroční shromáždění delegátů standardním způsobem s osobní účastí. Představenstvo BD DRUŽBA na svém zasedání dne 9. listopadu 2020 schválilo v souladu s § 19 zákona č. 191/2020 Sb. konání shromáždění delegátů mimo zasedání v písemné formě "per rollam". Rovněž schválilo podmínky rozhodování mimo zasedání, se kterými byli seznámeni všichni delegáti družstva. Protože jde o způsob rozhodování, který nebyl doposud na družstvu uplatněn, bylo při přípravě této formy rozhodování delegátů postupováno velmi zodpovědně v souladu s platnou legislativou a přijatými vládními opatřeními v souvislosti s pandemií COVID-19. V příloze zveřejňujeme Informaci a výzvu k rozhodnutí delegátů „per rollam“.

Další číslo našeho časopisu Družstevník je Vám k dispozici zde.