Převod bytu do osobního vlastnictví

Když chcete svůj družstevní byt převést do osobního vlastnictví

Pokud se rozhodnete z jakéhokoli důvodu (většinou je to před převodem bytu do osobního vlastnictví) splatit anuitu nebo úvěr respektive část připadající na Váš byt, pak je skutečně dána možnost pouze ve stavu k 30.6. nebo 31.12. Oba dva termíny jsou dany bankou, která úvěrové prostředky poskytla. Nejedná se tedy o výmysl družstva, ale o nutnost dodržet podmínky banky. Splátka mimo termíny je bankou dokonce sankcionována finanční pokutou.

Pokud tedy budete chtít provést úhradu, je potřeba se domluvit o konkrétním postupu nejpozději do 10.5. pro termín 30.6. a 10.11. pro termín 31.12.

(Další informace podá vedoucí ekonomického úseku - pan Kreč)

Pokud družstvo v souladu se zákonem a Stanovami převádí bezúplatně byt na bydlícího (nájemce – člena družstva), pak zákon říká, že je povinnost vypořádat všechny závazky vůči družstvu, tj. zejména dluhy na nájmu, splatit anuitu, splatit poměrnou část úvěru nebo vnitrodružstevní půjčky.

Velice často se setkáváme s názorem, že po převodu bytu do osobního vlastnictví nebude muset vlastník platit některé položky, neboť se jedná o položky, které „zůstávají“ na družstvu a platí se kvůli družstvu. Opak je pravdou.

Jediná položka, která Vám z Vašeho Rozhodnutí (rozpis úhrad spojených s užíváním bytu – nájem) zmizí, je položka „Daň z bytu“, ale až od ledna následujícího roku po roce, ve kterém Vám byl byt do osobního vlastnictví převeden. Příklad: Ve svém nájmu máte položku „Daň z bytu“ ve výši 117 Kč. V srpnu 2021 Vám je převeden byt do osobního vlastnictví. 117 Kč zůstává – pouze se od září 2021 přesune na jiný řádek na položku „Daň z bytu – vlastníci“ Důvodem je skutečnost, že družstvo již daňovou povinnost vůči státu za Váš byt uhradila a od Vás si bude dále inkasovat do konce roku, aby se družstvu již státu zaplacené prostředky vrátily. Od ledna 2022 Vám z nájmu tato položka 117 Kč zmizí úplně. Nic ale není zadarmo. Vaší povinnosti je do konce ledna 2022 podat daňové přiznání a své osobní vlastnictví bytu takto přiznat. V tomto daňovém přiznání si daň spočítáte a následně by Vám mělo být sděleno Finančním úřadem, zda Váš výpočet byl správný či nikoli. Vyměřenou daň pak musíte do konce května 2022 uhradit (měli byste obdržet daňovou složenku od příslušného finančního úřadu).

Pokud jste před převodem bytu do osobního vlastnictví platili anuitu a např. úvěr, pak Vám také tyto položky z nájmu zmizí. Ale jenom proto, že jste museli celou částku připadající na byt uhradit před vlastním převodem (tomu se věnuje jiný dotaz).

Převodem bytu do osobního vlastnictví se Vám také „zdraží“ položka „Správní výdaje“. Ze 190 Kč na částku 210 Kč (pokud zůstanete členem družstva) nebo na částku 230 Kč (pokud již člen družstva nebudete).

Ostatní částky jako např. příspěvek na provoz, pojistné a zálohy na služby Vám zůstávají a jste ze zákona povinni je platit.

(Další informace podá vedoucí ekonomického úseku - pan Kreč)

Při podání písemné žádosti Vám budou současně sděleny podmínky a vysvětlen schvalovací proces.

(Další informace podá právní oddělní - paní Beranová)

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.