Na co si dát ještě pozor

Na co si dát ještě pozor, na co nezapomenout, co hlásit a jak to hlásit, trvalý pobyt, dohoda rozvedených manželů, přidělování bytů

 • nahlásit datum úmrtí zůstavitele na členskou bytovou evidenci
 • nahlásit na členskou bytovou evidenci kontakt na předpokládaného dědice
 • dále platit úhrady spojené s bytem (nájem)
 • po ukončení dědictví se dostavit na členskou bytovou evidenci k přepsání bytu na dědice (u družstevního bytu) a k zapsání nového vlastníka (u bytů v osobním vlastnictví)

Poznámka na úvod:

Povinnost hlásit změnu počtu osob ukládá nájemcům – členům družstva Stanovy a vlastníkům bytu zákon a to včetně sankce za nesplnění povinnosti ve výši 100 Kč za každý den, kdy ke splnění povinnosti nedošlo.

 • nahlásit změnu na členskou bytovou evidenci
 • v případě požadované změny záloh se obrátit na oddělení nájemného
 • osobně se musí dostavit oba rozvedení manželé na členskou bytovou evidenci s platným OP či pasem
 • zde se vyplní a podepíše Dohoda rozvedených manželů, společných členů družstva přímo na družstvu
 • nebo rozvedení manželé předloží notářsky ověřenou dohodu
 • nebo rozvedení manželé doručí rozhodnutí soudu
 • je potřeba uhradit poplatek dle ceníku do pokladny BD

(Další informace podá členská bytová evidence - paní Hanzalová nebo Pilařová)

Zde bychom chtěli upozornit, že hlášení trvalého pobytu se neprovádí na družstvu. Na družstvo jste povinni (nájemci i vlastníci) nahlásit kontaktní adresu (pokud je odlišná od adresy bytu).

A jak to tedy je s trvalým pobytem a jeho nahlášením:

 • Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním popřípadě orientačním.
 • Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tj. na obecním úřadu

NE, pokud nemáte u družstva zřízenu službu AUTORIZOVANÝ EMAIL. BD jako správce Vašeho bytu musí v případě jakéhokoli budoucího sporu nade vší pochybnost prokázat, že žádost byla podána osobou oprávněnou. A tou je pouze a jenom vlastník bytu, popř. vlastník družstevního podílu, s nímž je spojeno právo byt ve vlastnictví družstva užívat. Oba dva mohu kohokoli zmocnit plnou mocí k takovému úkonu. Takže nezbývá, než se osobně dostavit na příslušné oddělní na Střekov, popř. na nejbližší OBS a prokázat svou totožnost. Požadavky podávané telefonicky či poštou (kde není úředně ověřený podpis) nelze akceptovat. Speciálně chci upozornit na požadavky podávané emailem (ani tato forma není přípustná) a to i přes fakt, že některé emaily jsou u nás v systému zaznamenány jako kontakt na Vás. Bohužel ani tato cesta nesplňuje dle sdělení právních autorit podmínku průkaznosti. Proč? Dnešní možnosti nabourání se do našeho emailu neoprávněnou osobou (hacker) slýcháme dnes a denně.

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.