Dluhy na nájmu

Dluhy na nájmu – jak to řešit a mít vše pod kontrolou, potvrzení o bezdlužnosti

Poznámka na úvod:

Dále budeme používat v textu pro jednoduchost slovo nájemné, i když se o klasické nájemné nejedná. Platba, kterou hradíte jako nájemné se ve skutečnosti rozděluje na dvě částí. Na část související s domem – příspěvek na správu domu a pozemku, a na část související přímo s vaším bytem – teplo, teplá voda, studená voda, elektřina ve společných prostorách. Povinnost platit jedno i druhé je dána zákonem a platí pro všechny na domě, tedy i pro vlastníky – nečleny družstva.

Požadovat informaci o výši dluhu na nájmu může pouze osoba oprávněná (nájemce – člen družstva nebo vlastník bytu) osobně na oddělní nájmu. Osoba oprávněná může k převzetí takové informace zplnomocnit třetí osobu. Takovou plnou moc je potřeba předložit. Po odsouhlasení si dlužné částky máte možnost svůj dluh uhradit na pokladně.

(Další informace podá oddělení NÁJMU - paní Potančoková)

Pokud nájemce neuhradí měsíční nájemné ve lhůtě splatnosti, dostává se do prodlení. Na tuto dlužnou částku nájemného se Vám začnou nabalovat (zbytečně) úroky z prodlení a poplatky z prodlení. Na nic nečekejte, proveďte si analýzu svých finančních možností a v úředních hodinách se osobně dostavte na právní oddělení, kde se dohodnete jakým způsobem lze situaci řešit. Upřednostňována je dohoda mezi účastníky, neboť tím se lze vyhnout soudním sporům. Významnou možností, která je v kompetenci pracovníků právního oddělení, je uzavření Dohody o uznání dluhu a splátkách, neboť dnem sepsání dohody může být pozastaven úrok a poplatek z prodlení. V případě řádného splácení dle ujednání v dohodě, si ušetříte finanční prostředky za případné náklady řízení ve věci žaloby na dlužnou částku a také se Vám dluh zbytečně nenavyšuje o úrok nebo poplatek z prodlení.

U družstevního bytu se pak v případě, že dlužník, který dluží dva a více nájmů nebo neplní závazky podle dohody, zasílá výstraha před vyloučením a po rozhodnutí představenstva i oznámení o vyloučení s ukončením nájmu bytu a členstvím v družstvu. V případě, že stále není vůle dlužníka situaci řešit, je právním oddělením zasílána výzva k vyklizení bytu a poté je již podána žaloba na vyklizení bytu. Na včasném řešení svého problému můžete jen získat. U bytu v osobním vlastnictví se postupuje exekuční cestou a to až do vydání rozhodnutí o dražbě bytu.

(Další informace podá právní oddělní - paní Adámková)

Doporučujeme Vám, abyste se co nejdříve dostavil(a) na právní oddělení a řešil(a) vzniklou situaci buď jednorázovým doplacením dlužné částky či sepsáním Dohody o uznání dluhu a splátkách, neboť dnem sepsání dohody může být pozastaven poplatek z prodlení. Ve výjimečných případech má představenstvo pravomoc prominout dlužníkovi zcela nebo částečně úrok nebo poplatek z prodlení na základě jeho zdůvodněné písemné žádosti.

(Další informace podá právní oddělní - paní Adámková)

O potvrzení o bezdlužnosti může požádat osoba oprávněna (nájemce – člen družstva nebo vlastník bytu) na právním úseku. Toto potvrzení je někdy vyžadováno státními orgány a to převážně při žádosti o soc. dávky. Dále může potvrzení o bezdlužnosti žádat společnost poskytující úvěr žadateli.

Nový majitel bytu chce po Vás potvrzení o bezdlužnosti hlavně proto, aby měl jistotu, že na bytě není vedena žádná pohledávka. Dle současně platné legislativy totiž dluhy na bytě přecházejí na nového nabyvatele a řada realitních kanceláří doporučuje, aby takové potvrzení dokonce bylo přílohou ke Kupní smlouvě.

(Další informace podá právní oddělní - paní Adámková)

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.